Backgammon

Spel av olika slag har genom årens lopp ständigt varit en populär aktivitet. Det uppkommer hela tiden nya spel medan andra spel har hängt med under lång tid och hunnit bli tidlösa klassiker. Ett spel som definitivt kan stämplas som en modern klassiker är brädspelet backgammon.

Backgammon – ett spel

Backgammon är som sagt ett brädspel som kan spelas av två personer och det är relativt enkelt att lära sig. Men självklart krävs det övning som med allt annat. Det finns även andra versioner av backgammon som kan spelas av ännu fler personer men det vanligaste är att man är två spelare.

Själva spelbrädet är utrustat med 24 avlånga trianglar. Dessa kallas antingen för spetsar eller punkter. De flesta har nog en bild av hur en spelplan för backgammon ser ut. Men de finns också i varierande storlekar och kan se lite olika ut. Det som dock brukar vara standarden för en spelplan är att den är vikbar för att man lätt ska kunna göra spelet portabelt. Förutom själva spelplanen behöver du marker. Man har femton marker per spelare, oftast är dessa uppdelade i vitt och svart, men kan också finnas i andra kulörer. Ibland kan markerna också benämnas som stenar. Sedan krävs det också tärningar som har i uppgift att bestämma antalet steg du har tillåtelse att flytta antingen en eller två av dina egna marker. Förutom dessa element ska du även ha med en tärning som är något större än de andra. Denna kommer inte att fungera riktigt som en vanlig tärning eftersom sidorna märks av nummer 2, 4, 8, 16, 32 och 64.

Om vi återgår till spetsarna på brädet. När du har vikt ut spelbrädet delas spelplanen i princip in i fyra stycken kvadrater. I dessa kommer det att finnas sex fält vardera. Båda spelarna har varsin så kallad innerplan vilken inkluderar sex fält. Den övriga delen av brädet är neutral och inkluderar tolv fält. Dessutom gäller det att ha koll på gränsen som mynnar upp mellan spelarnas innerplaner och den neutrala delen. Varje spelare kommer att placera ut sina femton marker på sina egna spetsar.
Själva målet med spelet backgammon är att man ska försöka bli av med alla sina marker på sin egen innerplan före den andre spelaren. Detta gör man genom att slå tärningarna och flytta markerna mot sin innerplan. När en spelare sedan har lyckats få över alla sina marker ska man steg för steg försöka få ut markerna från själva brädet.

Så spelar du backgammon

För att bli på det klara med vem som rättvist ska få börja kastar spelarna en av tärningarna vardera och i vanlig ordning börjar den som får högst poäng. Men denna sammanlagda summa av båda spelares slag kommer också att bli det antal som han eller hon gör det första draget med.

En spelare slår två tärningar när det är dennes tur i backgammon. Sedan ligger valet hos spelaren i huruvida han eller hon vill flytta enbart en av sina marker med båda tärningarnas totala antal eller också om man vill flytta två marker på planen med antalet steg som respektive tärning visar uppåt. Till exempel, om en spelare slår en fyra och en trea så kan denne välja att flytta en marker sju steg eller också flytta en marker fyra steg och en annan marker tre steg. Dock finns det ytterligare ett möjligt scenario. Skulle en spelare slå ett par av något slag så kommer den totala poängen att gå dubbelt upp. Detta innebär med andra ord att du har ännu fler alternativ i hur du kan flytta dina marker. Till exempel om du får par i treor. Då kan du antingen flytta en marker tolv steg eftersom sex gånger två är tolv. Eller så delar du upp det och flyttar två marker sex steg. Eller så väljer du att flytta två marker tre steg vardera och ytterligare en marker sex steg. Du kan flytta en marker nio steg och ytterligare en tre steg. Till sist har du möjligheten att flytta hela fyra marker tre steg vardera. Det gäller med andra ord att försöka hålla huvudet kallt och göra rätt drag om du har turen att få ett par.

En viktig regel i backgammon är att du alltid är tvungen att flytta en eller två marker så många steg som tärningarna visar. Du får med andra ord inte hoppa över ett drag oavsett vad tärningarna visar. När det gäller hur du flyttar dina maker under spelets gång finns det så klart också lite att tänka på. Om du väljer att flytta en marker kan du låta den landa på en spets där du har antingen en eller flera marker som är dina. Eller så kan du också stanna på en tom spets. Till sist kan du också låta din marker landa på ett spets där din motspelare har placerat en enda marker. Skulle motspelaren ha mer än så på spetsen får du däremot inte stanna där och du blir tvungen att flytta en annan marker. Eftersom motspelaren inte får placera någon av sina marker på en spets som den andre har fler än en marker på innebär det att spelaren äger det fältet. Skulle du till exempel sedan bli ägare av flera spetsar efter varandra kommer du att ha något som kallas för prime. Det kan bli till din fördel eftersom du har skapat flera landningsplatser för dina egna marker och blockerar samtidigt för din motspelare.

Skulle du däremot landa på en spets där din motspelare enbart har en ensam marker så kommer du att putta ut denna så att den landar på gränsen som befinner sig i mitten. Detta innebär att motspelarens ensamma marker är ute ur spelet. Nu kan det bli lite klurigt eftersom motspelaren behöver få in sin utknuffade marker igen. Och det gör han eller hon genom att slå tärningarna så att de tillsammans bildar en poäng som motsvarar en spets på den andres innerplan som är utan marker eller med bara en marker utplacerad. I detta fall måste spelaren få denna poängen annars blir det den andres tur igen. Men är scenariot som sådant att du helt enkelt äger hela din innerplan så har du med andra ord stängt brädet vilket innebär att motspelaren inte har någon möjlighet att få med sin marker i spelet igen. Detta betyder att samtliga marker behöver komma ut i spelet igen innan man kan fortsätta.

Begrepp i backgammon

I backgammon finns det något som kallas för bear off och det här innebär ett moment där du ska få ut dina egna marker från spelbrädet. Men innan du kan börja med detta krävs det att du har lyckats få in samtliga av dina femton marker på din innerplan. När du har fått in dem på din innerplan så slår du tärningarna som vanligt och flyttar ut dem successivt från spelplanen.

Ett annat fenomen inom backgammon är dubbling. Det går helt enkelt till som så att när man riggar spelbrädet inför en omgång backgammon så lägger man ut dubbleringskuben vid sidan om spelbrädet med den sida som pryds av nummer 64 uppåt. Skulle du ligga i framkant och leda över din motspelare kan du, om du vill, innan du slår de två vanliga tärningarna, vända på dubbleringskuben så att den visar siffran 2 i stället. Detta betyder med andra ord att du har dubblat spelomgångens insats. Nu får din motspelare antingen gå med på dubbleringen eller också ge upp. Väljer motspelaren att godta dubblingen har denne nu också tagit över dubbleringskuben och kan också välja att dubbla insatsen ytterligare.

Backgammon är i regel ett väldigt spännande spel men det kan ta en liten stund innan man kommer underfund med hur det hela går till. Men genom lite övning kommer du snart att bemästra Backgammon!


casinovalet.se